Logotipo de AOS Europe

Logotipo de AOS (Alpha Organic Systems) Europe. Sistemas de depuración de agua. Tapani Agrox y Tapani Indux.